Authorized Economic Operator
ENG

Our office in Moscow

img contacts 1
img contacts 3
img contacts 2

MOSCOW,
21, Trubnaya st.,
ZIPcode: 127051
e-mail: info.msk@rusagro-nov.com
+7 (499) 550-32-50

NIZHNY NOVGOROD,
9, Krasnozvezdnaya st.,
ZIPcode: 603104
e-mail: info.msk@rusagro-nov.com
+7 (831) 299 21 51

NOVOROSSIYSK,
30, Gubernskogo st.,
ZIPcode: 353915
e-mail: info@rusagro-nov.com
8 800 350 18 28

VLADIVOSTOK,
31, Svetlanskaya st.,
ZIPcode: 690091
e-mail: info.msk@rusagro-nov.com
8 800 350 18 28

Our warehouses

Moscow,
11, Proizvodstvennaya st., building 1.
ZIPcode: 119619

NIZHNY NOVGOROD,
23A, Shlisserburgskaya st., building 3
ZIPcode: 603034

Message send!